Οι δυσλεκτικοί σκέφτονται διαφορετικά
Ώρα για αλλαγή της αντίληψης και δράσης στο διαδίκτυο
Έξω από το κουτί
Ένα Δίκτυο Ευρωπαϊκών Βιώσιμων Πανεπιστημίων ενεργεί για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ατόμων με δυσλεξία
Εικονική πραγματικότητα, ψυχολογία και τεχνητή νοημοσύνη
Μια καινοτόμος και διεπιστημονική προσέγγιση για την υποστήριξη δυσλεκτικών μαθητών

Acknowledgements

  Η Vrailexia είναι ένα από τα έργα της “Ψηφιακής Δημοκρατίας“. Read more

  Η Vrailexia είναι ένα από τα 100 κορυφαία έργα παγκοσμίως που επιλέχθηκαν από την IRCAI. Read more

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Η Κοινοπραξία Vrailexia αποτελείται από 7 πανεπιστήμια, 2 παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 1 ιδιωτική εταιρεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ο γενικός στόχος του VRAILEXIA βασίζεται στο σύνθημα «Οι δυσλεκτικοί σκέφτονται διαφορετικά: ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την αντίληψη και να δράσουμε στο διαδίκτυο».

Μέσω αυτού του στόχου, το VRAILEXIA στοχεύει στην ανάπτυξη χρήσιμων περιεχομένων, τόσο υπηρεσιών όσο και εργαλείων, για την επικάλυψη των βασικών δυσκολιών δυσλεξίας κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Ε.)

Η προοπτική είναι να επιτρέψει τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν στρατηγικές ένταξης που θα ενθαρρύνουν όλους τους μαθητές να ανακαλύψουν και να επισημάνουν τις δυνάμεις και τις αξίες τους. Για τον λόγο αυτόν, είναι σαφές πώς η δυνατότητα του έργου προέχει να διαξευχθεί σύμφωνα με μια διακρατική προσέγγιση προκειμένου να αποκτήσει κοινές υπηρεσίες και εργαλεία και να τις μοιραστεί.

Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και εργαλείων, το VRAILEXIA θα ηγηθεί της δημιουργίας των:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝHΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΤΝ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝHΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΤΝ)

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΕΣΤ (VR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΕΣΤ (VR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

0 %
THE AVARAGE OF DYSLEXIC STUDENTS
At least 0 in 1000
PEOPLE AFFECTED BY DYSLEXIA